αλληλογραφία

Η ανταπόκριση που γίνεται με την ανταλλαγή επιστολών ή εγγράφων· η επιστολογραφία. Η α. αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα μέσα επικοινωνίας και καλύπτει τη στοιχειώδη ανάγκη των ανθρώπων για αμοιβαία ενημέρωση και πληροφόρηση. Σε ό,τι αφορά την επίσημη α., δηλαδή το σύνολο των εγγράφων που ανταλλάσσονται μεταξύ των διαφόρων κρατικών αρχών και χρησιμεύουν στην εξασφάλιση της αποδοτικής τους λειτουργίας, τα κυριότερα είδη είναι τα εξής: 1. Διπλωματική. Περιλαμβάνει τα διάφορα έγγραφα που ανταλλάσσονται μεταξύ των κρατών και εξυπηρετούν τις πολλαπλές ανάγκες που προέρχονται από τις μεταξύ τους σχέσεις. Παρόμοια έγγραφα είναι τα διαπιστευτήρια των διπλωματικών εκπροσώπων, οι διακοινώσεις, τα υπομνήματα, οι επιστολές, οι συνθήκες, οι συμβάσεις κ.ά. Για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της διπλωματικής α. και για την περιφρούρηση της μυστικότητάς της έχουν ψηφιστεί ορισμένες προνομιακές διατάξεις που την απαλλάσσουν από τις συνηθισμένες διατυπώσεις της κοινής α. και εγγυώνται την ασφαλή και έγκαιρη διαβίβασή της. 2. Διοικητική. Περιλαμβάνει το σύνολο των εγγράφων που ανταλλάσσονται μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών και οργάνων του κράτους. 3. Εμπορική. Καλύπτει τις ανάγκες που συνδέονται με την οικονομική ζωή μιας χώρας και διεξάγεται σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο εμπορικός νόμος. 4. Ιδιωτική. Περιλαμβάνει τις διάφορες επιστολές και σημειώματα που ανταλλάσσονται μεταξύ συγγενών, οικείων και φίλων και δεν ελέγχονται από κανέναν τυπικό περιορισμό. 5. Ηλεκτρονική α. βλ. λ. ηλεκτρονική αλληλογραφία. (Λογοτ.). Ο όρος αφορά το σύνολο των επιστολών που έχουν γραφτεί από καλλιτέχνες, επιστήμονες, πολιτικούς, διανοητές κ.ά. και διαθέτουν συχνά, πέρα από το στενά βιογραφικό τους ενδιαφέρον, μια γενικότερη ιστορική σημασία. Αντιπροσωπευτικές από την άποψη αυτή είναι οι α. του Ναπολέοντα Α’ της Γαλλίας, του Φρειδερίκου B’ της Πρωσίας και του Βολτέρου.
* * *
η (Μ ἀλληλογραφία)
νεοελλ.
1. ανταλλαγή επιστολών ή εγγράφων, έγγραφη ανταπόκριση
2. το σύνολο τών επιστολών ή εγγράφων που ανταλλάχθηκαν με κάποιον
μσν.
(στους ποιητές) η στιχομυθία
«λόγοι ἀμοιβαῖοι παρὰ τοῖς ποιηταῖς, ἐν οἷς τὰ πρόσωπα στοιχηρῶς ἢ καὶ ἄλλως συντομώτερον πρὸς ἄλληλα φθέγγονται, ὅπερ καὶ ἀλληλογραφία λέγεται» (Ευστάθιος 55, 39).
[ΕΤΥΜΟΛ. < *ἀλληλογράφος < ἀλληλο-* + -γράφος (< γράφω)].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἀλληλογραφία — ἀλληλογραφίᾱ , ἀλληλογραφία writing of amoebaean poems fem nom/voc/acc dual ἀλληλογραφίᾱ , ἀλληλογραφία writing of amoebaean poems fem nom/voc sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αλληλογραφία η — αλληλογραφία, η η ανταλλαγή επιστολών, σημειωμάτων ή εγγράφων: Για κάμποσα χρόνια είχαμε πυκνή αλληλογραφία …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἀλληλογραφίᾳ — ἀλληλογραφίᾱͅ , ἀλληλογραφία writing of amoebaean poems fem dat sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αλληλογραφία — [аллилографиа] ουσ. Θ. переписка, корреспонденция …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

  • ηλεκτρονική αλληλογραφία — Βλ. λ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο …   Dictionary of Greek

  • ἀλληλογραφίας — ἀλληλογραφίᾱς , ἀλληλογραφία writing of amoebaean poems fem acc pl ἀλληλογραφίᾱς , ἀλληλογραφία writing of amoebaean poems fem gen sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀλληλογραφίαι — ἀλληλογραφίᾱͅ , ἀλληλογραφία writing of amoebaean poems fem dat sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀλληλογραφίαν — ἀλληλογραφίᾱν , ἀλληλογραφία writing of amoebaean poems fem acc sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • επιστολική φιλολογία ή επιστολογραφία — Επιστολές που οι επιστολογράφοι προορίζουν για δημοσίευση καθώς και εκείνες που οι αναγνώστες τους θεωρούν σημαντική τη γνωστοποίησή τους –λόγω των αρετών του περιεχομένου και του ύφους τους– σε ευρύτερο κοινό. Στις πρώτες ανήκουν οι περίπου 800… …   Dictionary of Greek

  • Nicolas Calas — Nombre completo Nicolas Calas (Nikos Kalamaris) Νικόλαος Κάλας (Νίκος Καλαμάρης) Nacimiento 1931 Lausana, Suiza Defunción 1988 Nueva York …   Wikipedia Español

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.